Vijesti

ČOVID-19: Totalna opstrukcija države u režiji HDZ-a, ministrica civilnih poslova BiH nije sazvala ni jednu Konferenciju ministara zdravlja

Ministrica Ankica Gudeljević, pak, nije se pojavila niti na sjednici Predsjedništva BiH, pa je za očekivati da danas na sjednici Vijeća ministara objasni kolegama zašto je nema nigdje, a direktno je nadležna po zakonu

Piše: A. Čorbo-Zećo

Ministarstvo civilnih poslova BiH u jednom od svojih saopćenja, a bilo ih je jako malo, ističe kako realizira sve aktivnosti predviđene Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine u području zdravstva, a povodom proglašenja pandemije novog soja koronavirusa (COVID-19).

No, stvarnost je daleko od onoga što piše u saopćenju.

Ministrica Ankica Gudeljević, pak, nije se pojavila niti na sjednici Predsjedništva BiH, pa je za očekivati da danas na sjednici Vijeća ministara objasni kolegama zašto je nema nigdje, a direktno je nadležna po zakonu.

Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima: – zdravstva i socijalne zaštite; – penzija; – nauke i obrazovanja; – rada i zapošljavanja; – kulture i sporta; – geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

Sav nerad ogleda se i u činjenici da nema sjednica Konferencije ministara zdravlja. A, ova je Konferencija je napravljena upravo radi epidemija, pandemija.

Po zakonu Gudeljević predsjedava Konferencijom ministara zdravlja, a do sada je ta Konferencija morala zasjedati bar 5-6 puta da ne kažem da je morala biti u stalnom zasjedanju.

Inače, sve informacije prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i sve informacije objedinjene sa nivoa države kako unutar tako i vani, Gudeljević je morala slati. Ona je dužna da informiše o broju oboljelih. Broj novootkrivenih je moralo Ministarstvo civilnih poslova saopćavati, a ne da ide od entiteta i kantona.

Gudeljević zapravo skoro da nije ni konstituirajuću sjednicu Konferencije ministara zdravlja organizirala, a u kojoj sjede dva entitetska ministra zdravlja i svi kantonalni ministri zdravlja i odjeljenje za zdravstvo Distrikta Brčko.

Na snazi je, a u režiji HDZ-a, totalna opstrukcija države i bježanje od odgovornosti.

(NAP)

Tagovi

Related Articles

Back to top button
Close
Close