Vijesti

DA LI JE DŽAKULA SVJESTAN POSLJEDICA: „Da li on naivno misli da će uvijek Čović i Dodik moći da ga štite i amnestiraju od kriminala tako što kontrolišu zarobljeno pravosuđe“?

Novi blog Nebojše Vukanovića prenosimo u cijelosti

Piše: NEBOJŠA VUKANOVIĆ

Od Uprave za indirektno oporezivanje BiH dobio sam odgovor na pitanja i objašnjenje zašto se izmješta terminal sa Graničnog prelaza Rača i ugrožava posao mnogim špediterima, a povećava cijena robe dobavljačima zbog novih troškova. Iako se još uvijek ne zna trasa budućeg autoputa Sarajevo – Bijeljina – Beograd, a pitanje je hoće li se i za koliko godina autoput izgraditi, direktor UIO BiH Miro Džalula odlučio je da izmjesti terminal sa Rače pod smiješnim izgovorom jer postojeći nije dobro pozicioniran, nema silaznih rampi i priključke za autoput koji nije ni počeo da se pravi!? Kakva drskost, kakva bahatost i beskrupuloznost?

U Dopisu koji sam mu poslao, namjerno sam provokativno pitao Džakulu da li je svjestan šta radi, težine krivičnog djela i zloupotrebe položaja koji je počinio o zatvorske kazne koja je zaprijećena i na koju bi mogao jednoga dana, kad skinemo jaram sa vrata, mogao biti osuđen?

Da li on naivno misli da će uvijek Čović i Dodik moći da ga štite i amnestiraju od kriminala tako što kontrolišu zarobljeno pravosuđe? Ja mu sada još jednom javno poručujem da dobro razmisi šta i kako radi, da dobro pazi šta potpisuje jer se lopta okreće, i lično ću se, ako Bog da, založiti da Džakula i ostali dobiju zaslužene kazne zbog kriminala, drskosti i bahatosti?

Džakula je trebao da kaže da li su usta tajkuna Perića, bliskog vlastima kome namještaju posao, o čemu sam detaljno pisao još prošlog ljeta, važnija od desetina i stotina ljudi koji će izgubiti posao i hljeb?

Kako je moguće da direktor UIO BiH Miro Džakula u martu ove godine, koristeći pandemiju i nemogućnost okupljanja ljudi i protesta, donese Odluku po javnoj nabavci koju je raspisao sredinom prošle godine i koja je bila obustavljena nakon pisanja štampe protesta i sastanka špeditera i prevoznika sa direktorima Džakulom, kada je obećao da će srediti Raču i odustati od štetnog posla i premještanja termimala. Da li je svjestan da grubo krši Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o termimalima, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, jer je Odluku donio bez saglasnosti i odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Mogu na silu i kako hoće ali neće dokle hoće.

Odgovor UIO BiH prenosim u cijelosti, a tek će biti prilike da se ukaže na zloupotrebe i štetne posljedice kriminala direktora UIO BiH Mire Džakule, koji je nastavio stopama svog prethodnika Kemala Čauševića, koji je 2014. godine bio uhapšen zbog organizovanog kriminala i pljačke države, ali nažalost ne i osuđen za kriminal zbog korupcije u zarobljenom pravosuđu.

ODGOVOR KOJI SAM DOBIO OD UIO BiH

Poštovani,

U vezi sa Vašim pitanjima ukazujemo na sljedeće:

–Uprava za indirektno oporezivanje je dana 04.03.2020.godine donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Javnom oglasu za prikupljanje ponuda za carinski terminal Carinske ispostave Bijeljina, kojom je najpovoljnijom ocjenjena ponuda ponuđača „ MP COMPANY-PRO“ d.o.o. Bijeljina, Majevičkih brigada kvart 52 Novi Dvorovi.

–Predmetnim izborom ponuđača ne gasi se terminal na graničnom prijelazu Rača, a nikad nije bila ni donošena Odluka o poništenju javnog oglasa, odnosno tendera kako ga Vi nazivate. Carinski terminal uz granični prijelaz Rača biće korišten i dalje za ulazak i izlazak kamiona, te provođenje određenih carinskih postupaka, koji se inače provode na graničnim prijelazima.

–Dana 22.08.2019. godine, održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici menadžmenta UINO, predstavnici Vlade RS, odnosno Ministarstva saobraćaja i veza RS, Udruženja privrednika RS, Udruženja prevoznika RS i Udruženja špeditera RS, gdje je dogovoreno da se će se prolongirati započeti postupak po javnom oglasu, uz potrebu sagledavanja svih okolnosti iznesenih na sastanku, kao i budući razvoj situacija koje su i bile glavnim razlogom za pokretanje postupka predmetnog javnog oglasa.

–U vremenskom periodu od održanog sastanka do momenta donošenja Odluke o izboru najpovoljnjieg ponuđača za carinski terminal Carinske ispostave Bijeljina, Uprava za indirektno oprezivanje je poduzimala niz aktivnosti iz svoje nadležnosti, a u smislu poboljšanja uslova na kompleksu graničnog prelaza Rača za koje je bilo potrebno izdvojiti značajna budžetska sredstva. Zatim, pokušaj implementacije ili promjene člana 3. stav 3. Odluke o carinskom terminalu broj 02-02-64/15 od 26.01.2016.godine, u smislu definisanja održavanja i upravljanja terminalima gdje je UINO držatelj. Navedene aktivnosti nažalost nisu realizovane, obzirom da nije bio donešen Budžet institucija BiH za 2019.godinu, a trenutno ni za 2020.godinu, a prijedlozi po pitanju izmjene Odluke o carinskom terminalu također nisu razmatrani na sjednicama Upravnog odbora UINO.

–Nadalje, ističemo, da je UINO od strane Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. Beograd dostavljen koncept Programskog rješenja planiranog novog zajedničkog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, a u cilju izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog graničnog prelaza na trasi auto puta Beograd – Sarajevo – Beograd, na teritoriji Republike Srbije. U tom smislu su poduzete odgovarajuće aktivnosti gdje je između ostalog na radnom sastanku od 20.02.2020.godine u prisustvu predstavnika UINO, graničnih agencija dviju susjednih zemalja te Saobraćajnog instituta CIP Beograd, prezentovana trasa budućeg auto puta Beograd- Sarajevo-Beograd i dio trase koji prolazi kroz teritoriju Grada Bijeljina. Između ostalog, a na osnovu stručne elaboracije , utvrđeno je da budući auto put prolazi iznad postojećeg Graničnog prelaza Rača, te da isti nema silaznih rampi prema trenutnoj poziciji graničnog prijelaza Rača. Buduća lokacija novog graničnog prelaza na auto putu nalazi se na teritoriji Republike Srbije i mijenja cjelokupni koncept rada Carinske ispostave Bijeljina. Pored toga, svakako moramo naglasiti da pored graničnog prijelaza Rača, u okviru područja Grada Bijeljina postoji i granični prelaz Pavlovića Most, što je i obzirno u smislu potrebe odabira optimalne lokacije za pozicioniranje Carinske ispostave Bijeljina na području Grada Bijeljina, kako u sadašnjoj situaciji, tako i u budućoj implementaciji Projekta izgradnje novog Graničnog prelaza Rača- Sremska Rača.

Shodno svemu iznesenom, UINO se odlučila za promjenu lokacije za potrebe Carinske ispostave Bijeljina, te je nastavljen ranije započeti postupak javnog oglasa koji je okončan izborom ponude najpovoljnijeg ponuđača, a koji je ispunjavao sve tražene uslove propisane javnim oglasom i tenderskom dokumentacijom.

–U dijelu Vašeg upita u kojem spominjete odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja kao i Odluke o carinskom terminalu, ističemo da je predmetna Odluka o dislokaciji Carinske ispostave Bijeljina, te izbor najpovoljnijeg ponuđača urađen u potpunosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

– U prilogu, a po Vašem zahtjevu se nalazi prateća dokumentacija koja je vezana predmetni postupak izmještanja carinske ispostave Bijeljina sa kompleksa graničnog prijelaza Rača, kao i dokumentacija o budućem graničnom prijelazu na trasi novog autoputa.

–Potpunu informaciju i prateću dokumentaciju dostavljamo Vam kako bi objektivno informisali javnost, s obzirom na Vašu zainteresovanost u svojstvu narodnog poslanika u Skupštini RS.

(SB)

Tagovi

Related Articles

Back to top button
Close
Close