Vijesti

Demantij/ Advokatski ured koji zastupa Sadika Ahmetovića: ‘Protiv lica koja šire neistinite priče pokrenut postupak pred MUP-om TK i nadležnim sudovima’

U poslijednje vrijeme na portalima i po društvenim mrežama pojavilo se niz informacija vezanih za imenovanje direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Obzirom da javnost ima pravo biti informisana o tačnim i istinitim činjenicama, advokatski ured koji zastupa Sadika Ahmetovića želi upoznati javnost o slijedećem:

˝Sadik Ahmetović završio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet na Univerzitetu u Tuzli. Na navedenom fakultetu stekao je zvanje magistra, a potom i doktora nauka iz oblasti surdoaudiologije. Osim što je dugi niz godina bio politički aktivan i obnašao više funkcija, što je javnosti itekako poznato, imenovani je pet godina bio angažovan na poslovima višeg asistenta na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, radio je četiri godine u Općini Srebrenica na uspostavi socijalne i zdravstvene zaštite za povratnike te je kao volonter pet godina bio angažovan u Udruženju roditelja hendikepirane djece i omladine ‘’Leptir’’ u Srebrenici, od čega je godinu dana radio kao konsultant za djecu sa posebnim potrebama.

U objavama koje kruže poslijednjih dana po društvenim mrežama posebno se ističe da se radi o nestručnoj i nekompetentnoj osobi za obavljanje poslova direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, što je netačno. Zbog navedenog i Vlada TK je pozvala nadležne institucije da ispitaju zakonitost provedenog konkrsa.

Nadalje, u javnosti su se ponovo pokrenile glasnine koje se tiču navodne afere o seksualnom zlostavljanju maloljetnice, u koju je bilo uključeno dvanaestak tadašnjih zvaničnika iz BiH među kojima je bio i gosp. Ahmetović. U to vrijeme on je obnašao jednu od najznačanijih funkcija u državi – funkciju Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nadležno tužilaštvo je po saznanju/prijavi provelo istražne radnje i donijelo tužilačku odluku, odnosno da nema elemenata za pokretanje postupka. Zbog navedenog gos. Ahmetović ističe da takva afera nikad nije postojala a što je nadležno tužilaštvo ispitalo, te utvrdilo da nije bilo elemenata za provođenje istrage, pa samim tim niti za podizanje optužnice protiv lica koja su bila obuhvaćena tom aferom.

Sada se putem društvenih mreža i potrala, kroz izjave pojedinaca, ali i organiziranih grupa, gospodinu Ahmetoviću, stavlja da teret da je optužen za seksualno zlostavljanje djevojčice, ciljano kao bi se narušio njegov ugled i umanjile njegove ljudske vrijednosti.Gospodin Ahmetović, kao i svaki drugi građanin ima pravo na rad, ima pravo da konkuriše na pozicije na koje ispunjava uslove, da bude izabran ukoliko postoje uslovi za to, te da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran. Gospodin Ahmetović ima porodicu, djecu koju izdržava i školuje. Njegova porodica izuzetno teško podnosi sve uvrede i neistinite činjenice o navodnoj seksualnoj aferi, a uz to još se susreću i sa činjenicom da mu se putem društvenih mreža prijeti čak i smrću. Sve su to navodi lica koja su iz nepoznatih razloga napravila ‘medijsku hajku’ protiv gospodina Ahmetovića i njegove porodicu.

Također ističemo da je protiv lica, koja šire neistinite priče, iznose izuzetno ružne i gnusne stvari po društvenim mrežama te na taj način ugrožavaju sigurnost gosp. Ahmetovića i njegove porodice, pokrenut postupak pred MUP-om TK i nadležnim sudovima u cilju procesuiranja odgovornih.

Javnost sigurno zna za krivičnu odgovornost zbog prijetnje i uznemiravanja, ali treba da zna i da je prema članu 6. stav 1. Zakona o kleveti (‘’Službene novine FBiH’’ broj: 19/03 i 73/05) svako lice koje prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili prenošenjem izražavanja neistinite činjenice, identificirajući to pravno odnosno fizičko lice trećem licu, odgovorno za klevetu. Zbog navedenog sva lica koja ovih dana vode medijsku hajku protiv gosp. Ahmetovića će pred nadležnim organima biti pozvana da pruže dokaze za svoje tvrdnje. Gosp. Ahmetović vjeruje u institucije države BiH˝.

 

 

(TIP)

POGLEDAJTE I OVO:

loading...

Related Articles

Back to top button
Close
Close