Vijesti

NAJVEĆI POLITIČKI PORAZ MILORADA DODIKA: Kako je Vlada Republike Srpske potiho prenijela važne nadležnosti na državu Bosnu i Hercegovinu!

Iako navode da izvorne “Ustavne nadležnosti pripadaju entitetima”, Vlada je ipak dala pozitivno mišljenje na Prednacrt navedenog zakona

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 20. juna dala pozitivno mišljenje na Prednacrt zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

Taj Prednacrt predviđa da Državna regulatorna komisija za energetiku (DERK) BiH u dijelu sektora plina ima ulogu u predstavljanju i saradnji, te da bude jedna kontakt točka.

Prednacrt zakona predviđa i da DERK ima ulogu u donošenju metodologije za utvrđivanje tarifa i naknada koje se primjenjuju za transport prirodnog plina, entiteti donose tarife i utvrđuju tarifne stavove.

U Ministarstvu industrije i energetike RS-a objašnjavaju za portal Capital, da su se Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, koji je ratificirao Parlament BiH, ugovorne strane obavezale da u svoje zakonodavstvo prenesu odredbe iz „Trećeg paketa“ direktiva EU-a za oblast električne energije i prirodnog plina.

U svrhu ostvarenja ovih ciljeva, ugovorne strane su trebale da implementiraju odredbe iz pravne tekovine Evropske Unije, a koje se odnose na električnu energiju i plin.

Republika Srpska ima Zakon o plinu iz 2018. godine, koji je usklađivan s odredbama Trećeg energetskog paketa.

„Specifičnost regulatornog okvira za energiju u BiH, odnosno tri regulatora, Elektroprenos BiH, gas regulisan samo na nivou entiteta, elektroprivrede različito organizovane, Nezavisni operator sistema (NOS) BiH, izvorne Ustavne nadležnosti za energetski sektor pripadaju entitetima i drugo, je zahtijevao konstantan angažman svih nivoa vlasti u BiH, kako bi se kompromisnim rješenjem došlo do određenog nivoa usaglašenosti zakona sa zahtjevima direktiva i interesima entiteta, nakon čega je Vlada RS na svojoj 25. sjednici dala pozitivno mišljenje na prednacrt ovog Zakona“, istakli su u Ministarstvu.

Iako navode da izvorne “Ustavne nadležnosti za energetski sektor pripadaju entitetima”, Vlada je ipak dala pozitivno mišljenje na Prednacrt navedenog zakona.

Usvajanje zakona o električnoj energiji i plina na nivou BiH jedna je od ključnih preporuka koja je vlastima BiH upućena sa 5. Energetskog samita u Neumu u aprilu ove godine. Premijer RS Radovan Višković rekao je da su stranci tada vlastima RS-a “dva dana sjedili za vratom i zavrtali kičmu kako bi se tržište plina i električne energije otvorilo.

Milorad Dodik je u ranijem periodu, dok je bio predsjednik Republike Srpske, bio izričit da BiH nema nikakvu nadležnost za plin, a u junu ove godine, kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, ponovio je isti stav kad je govorio o plinifikaciji RS-a i o tome da bi bilo neodgovorno da bilo ko zaustavi taj projekat.

“To bi ozbiljno usložilo odnose unutar BiH, i Srpska nema razloga da istrpi takav odnos prema sebi. Ranije smo vidjeli kako to izgleda, imali smo sve pripremljeno u vezi sa ‘Južnim tokom’, falila je saglasnost koja je vječito odgađana, a onda još, kako to rade u Sarajevu, postave svoje zahtjeve kao što su tražili da se na nivou BiH gradi regulatorno tijelo za gas, što je neprihvatljivo i neće se desiti jer je to nadležnost Srpske“, rekao je Dodik za RTRS.

Samo desetak dan kasnije Vlada RS-a je dala saglasnost za zakon upravo o regulatornom tijelu na nivou BiH.

(SB)

Loading..

Related Articles

Back to top button
Close
Close