Vijesti

NOVI POLICIJSKI KOMESAR KANTONA SARAJEVO PROGOVORIO O SVEMU: Evo šta je Nusret Selimović kazao o ‘nestanku’ diploma…

Selimović je govorio i o počecima svoje karijere.

Moja profesionalna karijera datira iz davne ‘91. godine kada sam počeo raditi posao kriminalističkog tehničara. Nakon izbijanja agresije, radio sam te poslove kao i poslove istražitelja na opštem kriminaliteta na području opštine Hadžići. Po završetku ratnih dejstava, početkom ‘97. godine, bio sam raspoređen na poslove istražitelja na Odjelu za narkotike u MUP-u KS. Te poslove sam obavljao do 2000. godine kada sam rješenjem tadašnjeg ministra bio raspoređen na Odjel za krvne i seksualne delikte. 2002. godine bio sam raspoređen, rješenjem ministra, na poziciju načelnika Odjeljenja inspektorat. Tu sam proveo vrijeme do 2003. kada se desilo prvo činovanje, odnosno kada je došlo do prve veće reforme policijskih snaga na području BiH. Tada sam dobio čin višeg inspektora i bio sam šef Odsjeka za interne revizije i inspekcije. Tu sam bio do 2004.“, kazao je Selimović za N1.

Ja sam bio unaprijeđen u roku od 6 mjeseci. Tada se otvorilo mjesto načelnika Uprave Novo Sarajevo. Nakon raspisivanja internog konkursa za poziciju samostalnog inspektora i ja, između ostalih, sam aplicirao, izašao pred komisiju, obavio intervju, i ocijenjen sam kao najbolji kandidat. Predložen sam za unapređenje i unaprijeđen. Vrlo bitno da napomenem, tadašnja Misija EUPM je dala saglasnost policijskom komesaru za mene. Svi protukandidati su imali pravo žalbe, sve je okončano, i mislim da nije bilo ni žalbi ni tužbi pogotovo“.

Također, mediji su pisali i o tome kako nije dostavio diplome o obrazovanju, a komesar MUP-a KS je rekao:

Žarko me interesuje šta je s tim i je li moguće da se potkrade toliko krupna greška da u mom personalnom dosijeu nema nijedne diplome o pohađanju bilo kojeg kursa, seminara, stručnog obrazovanja. Jedan prosječan policijski službenik za radni vijek je po prirodi imao 30-ak certifikata i to je minimum. Dokumentacija je nestala. Mi smo imali naredbu da po završetku svakog osposobljavanja dostavljamo certifikate kadrovskoj službi koja je dužna uredno voditi evidenciju. Neću da prejudiciram šta se desilo, ali to je ozbiljan previd. Pitanje je da li se to dešavalo i drugim ljudima, pretpostavljam da nisam jedini“.

O prioritetima u njegovom radu i tome šta će prvo mijenjati je kazao:

Svjestan sam obaveza koje stoje preda mnom. Ono što je problem je proizvodnja, odnosno hiperprodukcija činova, jer činovi nose određene benefite u finansijskom smislu. Reorganizacija činova, sa ciljem da bismo dobili što više pokriven teren, je prioritet. Da imamo što više operativnih ljudi na terenu, jer je praksa pokazala da kad god smo imali teren maksimalno pokriven, bilo je enormno smanjenje krvičinih djela“.

“U organizacijskom smislu ja bih to volio da može sutra, ali prvo moramo stvoriti pravni osnov za unutrašnju reogranizaciju jedinica. Nakon toga biće i kadrovskih promjena na određenim pozicijama, što ne znači da je u pitanju revanšizam”, dodao je Selimović.

Govorio je i o ubistvu njegovih kolega koje još nije razjašnjeno te istakao kako je to događaj koji je nesporno uznemirio kompletnu javnost BiH, pogotovo policijske službenike unutar MUP-a KS.

Postojala je i postoji još uvijek žarka želja da se to do kraja rasvijetli. Ne mogu previše kompetentno o tome govoriti jer nisam bio zakonski involviran u istragu, a ono što sam vidio kao profesionalac je da mogu samo izraziti sve pohvale i na rad tužiteljica i kolega iz sektora kriminaliteta. To je nulti prioritet. Ne znam u kojoj je fazi predmet, ali ću vrlo brzo predložiti hitan sastanak i sa glavnom tužiteljicom i jedan od prioriteta će biti i taj predmet. To ne smije ostati i prepustiti se zaboravu. Svi resursi se moraju staviti na raspologanje, koliko god to koštalo i trajalo“, poručio je novi komesar MUP-a KS-a gostujući na N1.

Loading..

Related Articles

Back to top button
Close
Close