Vijesti

Pivić: Svakome ko bude sprječavao izvršenje odluke o rušenju crkve prijeti zatvorska kazna

Evropski sud za ljudska prava danas je donio odluku u predmetu Fate Orlović, odnosno njenog zahtjeva za izmještanje protivpravno izgrađenog objekta – crkve sa zemljišta u njenom privatnom vlasništvu u Konjević Polju, a tim povodom razgovarali smo sa zamjenikom ministra pravde BiH Nezirom Pivićem koji je kazao kako je odluku moguće izvršiti odmah ukoliko agenti BiH ne ulože žalbu.

“Ovakva odluka Evropskog suda za ljudska prava za mene je očekivana, jer je sasvim jasno da će sud zaštiti privatno vlasništvo kao neprikosnoveno ljudsko pravo i kao temelj pravne sigurnosti koju treba da ima svaka država. Nažalost, u pravnom sistemu Republike Srpske još uvijek egzistiraju materijalne i procesne norme na temelju kojih je moguć gubitak prava vlasništva mimo standardnih pravnih mehanizama, poput eksproprijacije i slično, što znatno narušava kako nepovredivost prava vlasništva, tako pravnu sigurnost građana”, kazao je Pivić.

Dodaje kako se nakon ove odluke postavlja pitanje da li je pomenuti slučaj zaista bio toliko komplikovan ili je on eklatantan primjer kako pravda nije jednaka za sve ljude na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

“Pravna država treba da osigura vladavinu prava kroz nepristrasnost i neovisnost domaćeg pravosuđa, što ovdje očigledno nije bilo moguće, pa su se time bavile međunarodne sudske instance”, izjavio je Pivić.

Predmet Fate Orlović jeste najpoznatiji, ali nažalost nije jedini slučaj kojim će se baviti međunarodno pravosuđe, jer se u Republici Srpskoj kontinuirano stvaraju pretpostavke, odnosno, okolnosti za diskriminaciju kada je riječ o pravu vlasništva nad zemljištem.

“Republika Srpska kontinuirano svojim propisima koji, usput rečeno nisu usklađeni sa državnim zakonodavstvom i Ustavom, radi na otuđivanju zemljišta od bošnjaka, na način da zloupotrebljavaju različite upise vlasništva u katastar i zemljišne knjige, koje su u Republici Srpskoj ukinute. A pored toga i imovinu koja je nacionalizovana i treba da predstavlja državno vlasništvo, upisuju kao vlasništvo Republike Srpske, te kao takvim dalje raspolažu. Ovi problemi su evidentirani i bit će pokrenute odgovarajuće pravne procedure. Borba za pravdu Fate Orlović je trajala godinama i to u jednom sistemu koji očigledno pravdu dijeli zavisno od nacionalne pripadnosti i zbog toga je ona za mene, i kao zamjenika ministra pravde i kao čovjeka, kao i za mnoge druge, jedna heroina”, pojašnjava naš sagovornik.

Na kraju je dodao kako ostaje da se vidi da li će agenti Bosne i Hercegovine uložiti žalbu na odluku Evropskog suda za ljudska prava, a da po pravosnažnosti odluke očekuje njeno izvršenje, u najboljem slučaju u roku kako je predviđeno odlukom, odnosno, u tri mjeseca nakon što bude konačna.

“Ova presuda se može odmah izvršiti, jer ne zahtjeva izmjene zakonodavstva, kao što je to slučaj u drugim poznatim predmetima protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Imajući sve to u vidu, bitno je naglasiti da će se po Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kazniti kaznom zatvora svako ko bude odbijao, sprječavao ili onemogućavao izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava”, zaključio je Pivić u razgovoru za Klix.ba.

(Klix.ba)

Tagovi
Loading..

Related Articles

Back to top button
Close
Close