Vijesti

Vehabović: Ako se ne ukloni crkva iz dvorišta nane Fate, na potezu je Tužilaštvo

Evropski sud za ljudska prava donio je presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević-Polju.

Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve izgrađene na imovini lica koja su preživjela genocid u Srebrenici. U današnjoj presudi vijeća u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava je, jednoglasno, odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 1. (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

“U presudi je utvrđena povreda prava na zaštitu imovine”, potvrdio je za Radiosarajevo.ba sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović koji je naveo kako je sud dao rok od tri mjeseca da se ukloni crkva iz dvorišta nane Fate Orlović.

Profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Emir Suljagić zapitao se ko će provesti presudu, s obzirom na to Fata Orlović živi u okruženju i pod vlašću koja je otvoreno neprijateljski raspoložena prema građanima nesrpske nacionalnosti.

Vehabović je za Radiosarajevo.ba istakao da ukoliko se ne ukloni crkva u datom roku, na potezu će biti Tužilaštvo BiH.

“U tom slučaju će se postaviti pitanje zašto nešto nije poduzeto, zašto Tužilaštvo nije uradilo ništa, trebat će reagirati i VSTV, a postavit će se i pitanje imuniteta tih ljudi”, prokomentirao je Vehabović navodeći kako je ovaj slučaj drukčiji i kompleksniji od presude Sejdić-Finci koju je ovaj sud donio, a još uvijek nije implementirana.

Podsjećamo, Sud je posebno utvrdio da vlasti ne poštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kada je naloženo potpuno vraćanje zemlje, a navode da vlada nema nikakvo opravdanje zbog neaktivnosti, koje je ozbiljno narušilo imovinska prava podnositelja zahtjeva.

Također je presudio, sa šest glasova za, prema članu 46 (obvezujuća sila i primjena), da je tužena država morala osigurati provedbu dviju odluka u korist podnositelja zahtjeva, uključujući posebno uklanjanje crkve sa zemlje podnositelja najkasnije u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude.

Podnositelji su rodbina 14 građana Bosne i Hercegovine rođenih između 1942. i 1982. Oni žive u Konjević Polju i Srebreniku. Nadživjeli su supruga prve podnositeljice prijave i još 20 članova porodice koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici 1995. godine.

Tokom rata 1992-95, prisiljeni su da napuste svoje domove u Konjević Polju. Imovina je pripadala suprugu prve podnositeljice prijave i njegovom bratu, a sastojala se od nekoliko individualnih poljoprivrednih zdanja, polja i livada.

Na njihovom zemljištu je 1998. godine izgrađena crkva nakon postupka eksproprijacije u korist Srpske pravoslavne parohije.

Loading..

Related Articles

Back to top button
Close
Close